2018. július 20., péntek

Rövid beszámoló a 2018. évi tisztújító közgyűlésről

2018. május 13-án a Hallatlan Alapítvány látta vendégül a JOSZ közgyűlését. Ezúton is köszönjük a hallatlan mértékű támogatást :)

A közgyűlés fő feladata volt a korábbi két év beszámolóinak elfogadása, az Alapszabály és a Választási szabályzat módosítása, valamit az új tisztségviselők megválasztása.

Az előző két év főbb történéseit már nyomon követhettétek a blogon.

Az Alapszabály módosítását két szempont indokolta: a civil szervezetek működését szabályozó törvények változása, ami formai változtatásokat követelt, a másik pedig a szervezet működésének egyszerűsítése. Az előző évek működésének tapasztalata az volt, hogy a szakmai munkát kizárólag az elnökség végezte, és a tagság legfeljebb résztvevőként vonódott be. Szeretnénk olyan működést kialakítani, ami formálisan sem korlátozza a tagokat abban, hogy ha van ötletük és motiváltak, akkor terveiket a JOSZ keretein belül megvalósíthassák. Mi is javasoljuk, hogy tematikus ad hoc munkacsoportok alakuljanak egy-egy aktuális szakmai kérdés megvitatására és a megoldások kidolgozására. Ezért az Alapszabályból töröltük az egyetlen állandó szakmai bizottságot és a felesleges tisztségeket, megfontolásokból változtattuk és a törvényileg előírt minimumra csökkentettük a működési kereteket (például lehetővé tettük az elektronikus szavazást a közgyűlésen megvitatott kérdésekben, csökkentettük a formális elnökségi ülések számát, töröltük a testületek póttagságait stb.).
Amikor az Alapszabályt elfogadja a bíróság, közzétesszük a blogon.

Tekintettel a résztvevők családias létszámára, aki vágyott erre, és/vagy rá tudtuk beszélni, mindenki kapott tisztséget a következő négyéves ciklusra:
Az elnökség tagjai változatlanok: Ungár Nóra elnök, valamint Guessoum Krisztina és Spinner Zoltánné elnökségi tagok.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Humicskó Ildikó elnök, Kocsmár Mária és Izsákiné Krizsán Tímea tagok.
A Választási Bizottság tagjai: Kompán Julianna és Rudolf Kata.
Gratulálunk és jó munkát kívánunk minden tisztségviselőnknek.

A közgyűlés jegyzőkönyvét a JOSZ tagjainak e-mailben küldjük el.

A szakmai programhoz a tagok javaslatait, illetve a megvalósításban részt vevő önkéntesek jelentkezését (pl. szakmai képzések kidolgozása és megvalósítása: szervezés, adminisztráció stb.) szeretettel várjuk.

2018. április 17., kedd

Szakmai továbbképzések jelnyelvi tolmácsoknak 2018-2020 - a kérdőív lezárult

Lezárult a jelnyelvi tolmácsok szakmai továbbképzési igényeiről indított kérdőívünk.
Összesen 49-en töltöttétek ki az online kérdőívet, vagy küldtétek el nekünk e-mailben az általatok választott képzéseket.
Ezúton is nagyon-nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan válaszoltatok!
A végleges rangsor tehát (a képzések címei és a kapott szavazatok száma):


Jelértés 30
Jelnyelvi idiómák 26
CTD-megelőzési technikák 22
Szakmai önismeret fejlesztése 22
Tolmácsolásetika 21
Stresszkezelés 21
Életvezetési és munkaszervezési készségek 20
Írótolmácsolás-technika 18
Szupervízió 18
Siketkultúra-alapfogalmak 14
Tolmácsolási munka megfigyelése 14
Tolmácsolás tolmácsláncban 12
Beszédtechnika 10
Jelnyelvészet 7

Ahogy ígértük, az első négy képzést igyekszünk még a hónapban regisztráltatni a Kormányhivatalnál.
A további képzéseket pedig a tagdíjbefizetések után befolyó összegekből fedezzük.


2018. április 4., szerda

Idén legyél te is JOSZ-tag!

Tavaly, 2017-ben a JOSZ léte forgott kockán, amikor hajszálon múlt, hogy össze tudunk-e szedni 10, tagdíjat fizető tagot.
Támogasd te is a JOSZ megmaradását és eredményesebb működését azzal, hogy belépsz, részt veszel a formális működéshez szükséges közgyűléseken és aktívan segíted a szervezők és a vezetők munkáját észrevételeiddel, javaslataiddal!


Miért jó ha tovább működik a JOSZ?
 • A jelnyelvi tolmácsokat képviselő szervezet léte lehetőséget ad arra, hogy közösen lépjünk fel a tolmácsok érdekében, és hivatalosan adjunk hangot véleményünknek.
 • Az egyesület képes szakmai közösséget kovácsolni a közös programokon keresztül.
 • A tolmácsok szakmai közössége számára igazán fontos, hogy segítse a jelnyelvi tolmácsok szakmai fejlődését, és támogassa őket egyéni problémáik megoldásában.

Mit ígérünk 2018-ra?

 • Ha kéritek, írunk még több állásfoglalást és szakmai véleményt a tolmácsok nevében. 
 • Annyi szakmai továbbképzés nyilvántartásba vételét kérjük a Kormányhivatalnál, amennyi eljárási díj összegyűlik tagdíjakból (darabja 15 000 Ft).
 • A nyilvántartásba vett továbbképzéseket legalább kétszer meghirdetjük az év során.
 • Továbbra is tartjuk a kapcsolatot az európai jelnyelvi tolmácsok szervezetével (efsli) és a magyarországi beszéltnyelvi tolmácsok egyesületeivel (MFTE, Szoft), és igyekszünk tető alá hozni velük legalább egy közös programot.


Ki lehet tag?
 • A JOSZ tagja lehet minden jelnyelvitolmács-végzettséggel rendelkező kollégánk, emellett legalább középfokú jelnyelvi (KKT, B1, B2 vagy C1-es tanfolyami) végzettséggel rendelkező érdeklődő (így jelnyelvi tolmácshallgatók is).
 • Pártoló tag lehet bárki, aki céljainkkal egyetért, azaz például, akik feliratozó-tanfolyamot végeztek, jelnyelvi oktatók, tolmácsközpont-fenntartók, beszélt nyelvi tolmácsok, fordítók, jelnyelvi tolmácsközpontok, jelnyelvhasználók és -tanulók.
 • A céljainkról az Alapszabályban olvashattok.

Hogyan legyél tag?
 • Töltsd ki a Belépési nyilatkozatot és küldd el nekünk szkennelve e-mailben a josz.elnokseg@gmail.com címre és add fel postán, vagy hozd el a közgyűlésre.
  Fizesd be a 6000 Ft tagdíjat 2018. május 10-ig a JOSZ számlaszámára: CIB Bank: 10700536-47223103-55700009, vagy készpénzben a közgyűlés helyszínén.

Várunk!

2018. április 3., kedd

MEGHíVÓ a 2018. évi közgyűlésre


Kedves Jelnyelvi Tolmácsok!

Ezúton szeretnénk meghívni a JOSZ 2018. évi választó közgyűlésére és szakmai kávézójára melyet 2018. május 13-án, vasárnap tartunk Budapesten a Hallatlan Alapítványban (1085 Budapest, Rigó u. 6-8.).

Az idei közgyűlésen szeretnénk a 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. rendelkezései szerint módosítani az egyesület alapszabályát, és a szabályozás adta lehetőségek szerint egyszerűsíteni a szervezet működését. Az Alapszabály módosításával kapcsolatos javaslatokról a közgyűlés előtt 15 nappal, 2018. április 28-ig küldünk tájékoztatót a tagoknak.

Az Alapszabály módosítása mellett a JOSZ tisztségviselőinek megválasztását sem halaszthatjuk tovább, ezért kérjük azokat a tagokat, akik szeretnék valamely tagot, vagy magukat jelöltetni elnöknek, az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság tagjának, küldjék el jelölésüket a Választási Bizottság tagjainak legkésőbb a közgyűlés előtt 2 nappal, 2018. május 11-ig a josz_vb@googlegroups.com e-mail címre!

Azoknak a tagoknak/új belépőknek, akik szeretnék magukat jelölni/jelöltetni valamely tisztségre, azoknak legkésőbb április 10-ig be kell fizetniük tagdíjukat és el kell küldeniük belépési nyilatkozatukat!

A közgyűlést követő szakmai fórumon – a tavalyi programhoz hasonlóan – ismét szeretnénk lehetőséget teremteni a személyes találkozásra, a kötetlen beszélgetésre.
Hozzátok el dilemmáitokat, elképzeléseiteket, véleményeteket, kívánságaitokat, hogy a JOSZ programjait az igényeitekhez igazítsuk.

PROGRAM
9:30-10:00       Regisztráció a közgyűlésre és a szakmai programra

10:00-12:00     Közgyűlés
 • A JOSZ 2016. és 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi tervek elfogadása
 • A JOSZ Alapszabályának módosítása
12:00-13:00     Ebédszünet

13:00-14:00     Közgyűlés 2. rész
 • A JOSZ tisztségviselőinek megválasztása
14:00-16:00     Szakmai fórum és kávézó 
 • Ötletgyűjtés a JOSZ szakmai tevékenységéhez, munkacsoportok alakítása, kötetlen beszélgetés és a résztvevők által hozott témák megvitatása
A közgyűlés és a szakmai fórum nyilvános. Sok szeretettel várjuk tagjainkat, és mindenkit, aki érdeklődik a JOSZ és a jelnyelvi tolmácsok munkája iránt!

A közgyűlésen az Alapszabály értelmében csak a JOSZ teljes jogú tagjai élhetnek szavazati jogukkal. Az új belépők a regisztráció során a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagdíj befizetésével teljes jogú taggá válnak, tehát szavazhatnak és választhatók is.

Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképe. A megismételt közgyűlést, az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívjuk össze. 

A programra várjuk a siket résztvevőket, ezért a közgyűlés munkanyelve a magyar jelnyelv. Igény esetén magyar nyelvi és jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk. Önkéntes tolmácsok jelentkezését várjuk.

A tagdíjakat 2018. május 10-ig lehet átutalással befizetni a JOSZ számlaszámára: CIB Bank: 10700536-47223103-55700009, illetve készpénzben a helyszínen.  
A programon való részvételi szándékotokat kérjük előre jelezzétek a josz.elnokseg@gmail.com címen.


Erről a szakmai programról sajnos nem tudunk szakmai továbbképzési igazolást kiállítani.


Kelt: Budapest, 2018. április 3.

Üdvözlettel,
Ungár Nóra elnök

2018. április 2., hétfő

Tolmácstovábbképzés: érdeklődés- és igényfelmérés

Kedves Jelnyelvi Tolmácsok!

Érdeklődésetekből úgy tűnik, nagy az igény arra, hogy a JOSZ szervezzen továbbképzést jelnyelvi tolmácsok számára, mégpedig olyant, amely beszámítható a névjegyzékben maradás feltételéül. Ezért a decemberi teázón ismertetett tanfolyamterveinkből szeretnénk minél többet nyilvántartásba vétetni (sőt, azóta egy újabb terv is felmerült, egy írótolmácsolási workshop). 

Kérjük, hogy akit érdekelnek a továbbképzések, az alábbi linken elérhető kérdőívet töltse ki, 2018. április 16-ig!

https://www.surveymonkey.com/r/YXMX7DD

Amennyiben bármilyen kérdésetek adódna a képzésekkel vagy a kitöltéssel kapcsolatban, kérjük, hogy a josz.elnokseg@gmail.com e-mail címre küldjétek el, vagy a JOSZ facebook oldalán megjelent felhíváshoz kapcsolódóan hozzászólásban tegyétek fel.

Együttműködéseteket köszönjük! 

2018. március 30., péntek

A JOSZ állásfoglalása a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás finanszírozási pályázatának lebonyolításárólA szakmai közösség, a jelnyelvi tolmácsok és a siket és nagyothalló ügyfelek is értesülhettek már a 2018. április 1-jétől 2021. március 31-ig tartó időszakra támogatást nyert tolmácsszolgálatokról. A nyertes pályázóknak ezúton is gratulálunk és kívánunk (további) jó munkát.

Arról is értesülhettek az érintettek, hogy a HÍD Jelnyelvi tolmácsszolgálat, illetve a Máltai Szeretetszolgálat Vas megyében nem nyert támogatást. A hír hallatán összeszaladt a jelnyelvi tolmácsok és a jelnyelvhasználók közössége, és spontán próbált eligazodni a kialakult helyzetben a fejetlenség és teljes tanácstalanság dacára.

Korábban már kétszer előállt ehhez hasonló helyzet: szintén az új pályázat életbe lépése előtti utolsó munkanapon értesült a nem nyertes pályázó arról, hogy a következő munkanaptól nem kap finanszírozást a munkája folytatásához. Idén a munkaidő végén kiküldött tájékoztató e-mailekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre legkorábban négy nap múlva kaphatnak választ a pályázók. Ez több szempontból is felveti a pályázatkiíró felelősségét, megnehezíti a tolmácsszolgáltatás folyamatos nyújtását, és létbizonytalanságba sodorja a szolgáltatást nyújtókat.

A szolgáltatók és az ügyfelek szempontjából a legkomolyabb praktikus nehézséget a következő időszakra előre leszervezett tolmácsolási megbízások ellátása jelenti. 2012-ben és 2015-ben például csak az akkor legnagyobb nyertes budapesti tolmácsszolgálat segítőkészségének és rugalmasságának volt köszönhető, hogy a már folyamatban lévő megrendeléseket azok a jelnyelvi tolmácsok tudták ellátni, akiket az ügyfelek kiválasztottak, és nem maradt ellátatlan eset. A SVOE jelnyelvi tolmácsszolgálatának megszűnésével a Korner, a Korner megszűnésével a HÍD tolmácsszolgálatnál gyakorlatilag a következő munkanaptól főállású vagy szabadúszó státuszban megjelentek a tolmácsszolgálat nélkül maradt tolmácsok, és lehetőséget kaptak az újrarögzített megrendelések teljesítésére. 

Budapesten, ha nem is könnyen, de megoldható ez, de egy kisebb megye esetében erre nincs is lehetőség, ahogy most Vas megye esetében, a szomszédos megyék szolgálatai óraszámuk alapján nem jogosultak kiegészítő keretre, így szabadúszóként nem tudják foglalkoztatni a munkahely nélkül maradt tolmácsokat. A Vas megyei megrendeléseket a nagy távolságok miatt nem tudják átvállalni a szomszédos szolgálatok sem rövid, sem hosszabb távon. 

Így a megrendelők érdekei is sérülnek, hacsak a munkanélkülivé váló tolmácsok önkéntes munkában el nem látják az eseteket. Ezt az ügyfelek sem várják el tolmácsoktól, így a szolgálat újraindulásáig visszatérnek a szívességi tolmácsolásra, azaz képzetlen rokonok, ismerősök, vagy szívességi alapon és juttatás nélkül a munka nélkül maradt jelnyelvi tolmácsok tolmácsolnak, így gyakorlatilag visszavetik a tolmácsszolgálatok létrejötte előtti állapotokba a megyét.

A jelnyelvi tolmácsok mint munkavállalók, valamint a fenntartók mint munkaadók számára kiszámíthatatlan és embertelen helyzetet teremt, hogy az alkalmazás feltételei egyik napról a másikra előzetes értesítés és felkészülési lehetőség nélkül szűnnek meg azért, mert az előző támogatási időszak utolsó munkanapján kapják meg az értesítést a pályázat eredményéről.

Ez ugyan pro forma munkajogi problémát nem biztos, hogy felvet, hiszen a tolmácsszolgálat a munkatársait határozott idejű szerződéssel is foglalkoztathatja a támogatási időszak végéig, de a beszámolók elkészítése a gyakorlatban mindenképpen áthúzódik a következő hónapra. A szolgálat fenntartásához és működtetéséhez szükséges bérleti és közüzemi, valamint távközlési és egyéb szolgáltatói szerződéseket sem tudja a fenntartó felbontani egyik napról a másikra. Az idei esetet még tetézi, hogy az ünnepek miatt az első munkanap már harmadika, azaz még rugalmas hozzáállás esetén se lehet elsejével lemondani egy-egy szerződést, vagy kiürítve átadni egy bérelt helyiséget.

A vidéken munkanélkülivé váló tolmácsok helyzete még nehezebb, mivel sokan nem a lakhelyükön élnek és dolgoznak, tehát munkanélküliként kell fenntartaniuk az albérletüket a lemondási idő végéig, és még nehezebben találnak új munkát a kevesebb lehetőség miatt. Ha mégis sikerül munkát találniuk, akkor a szolgálat újraindításakor már nem valószínű, hogy visszatérnek és lesz elegendő számú képzett tolmács a szolgáltatás működtetéséhez.

A pályázatot kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma és a lebonyolító Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. első alkalommal, 2012-ben bizonyára nem számított arra, hogy egy több éve működő jelnyelvi tolmácsszolgálat pályázata sikertelen lesz, bár a pályáztatás sajátosságaiból adódóan már akkor is számolnia kellett volna ezzel a lehetőséggel, hiszen mindig megjelenhetnek új pályázók a már meglévő pályázói körben, a versenyeztetés magában hordozza a lehetőséget. 2018-ra azonban erre volt is már több precedens. 

A pályázat kiírásának tervezésekor számításba kellett volna venni, hogy a pályázati eredmények közzétételét követően legalább 30 napra szükségük van a munkáltatóknak és a munkavállalóknak arra, hogy folyamatban lévő ügyeiket és szerződéseiket lezárják, munkájukat át tudják adni, és tájékoztatni tudják ügyfeleiket, nekik is lehetőséget biztosítva az átállásra.

A jelnyelvi tolmácsok szakmai érdekképviseleti szervezeteként nagyon sajnáljuk, hogy a pályázatot kiírója és lebonyolítója a pályázatok kiírása előtt nem egyeztetett a megelőző támogatási időszakok tapasztalatairól és az új kiírások szakmai tartalmáról sem a szolgáltatást végzőkkel: a szakmai közösség képviselőivel, a szolgáltatást szervezőkkel, sem pedig az igénybevevők érdekvédelmi szervezetével.

A konzultáció hiányában nem volt lehetőség arra, hogy az idő előrehaladtával változó gyakorlati és szakmai szempontok megjelenjenek a pályázat szakmai tartalmában (pl. a tolmácsszolgálat működési feltételei között ne szerepeljen a már senki által nem használt fax megléte, a munkalapok elévülése), és további szempontok jelenjenek meg a pályázat technikai részleteinek kidolgozásában (pl. csak elektronikus formában való benyújtás vagy a fent említett pályáztatási határidő). A szakmai beszámolókban ugyan a szolgáltatások szakmai vezetői ezeket rendre jelzik, ezek azonban mégsem jelennek meg a szakpolitikai tervezésben.

Az érdekvédelem és a szakmai közösség nemcsak az észrevételeit nem tudja érdemben kifejteni, ágazati visszajelzést sem kap munkájáról, sem hivatalosan közzétett statisztika, sem összefoglaló szakmai beszámoló, sem szakmai fórum formájában.

A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége levélben küldi el állásfoglalását a pályáztatónak és a lebonyolítónak, kifejezve, hogy örömmel üdvözölné az eszmecsere lehetőségét akár szűkebb szakmai megbeszélés, akár széleskörű nyitott fórum formájában. Illetve továbbra is áll az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztálya és az FSZK Magyar Jelnyelvi Programirodája rendelkezésre szakmai kérdésekben.

2018. március 22., csütörtök

Felhívás az Európai Parlamenttől

Kedves Jelnyelvi Tolmácsok!
A JOSZ-t, a többi európai jelnyelvi tolmácsszervezethez hasonlóan, megkereste az Európai Parlament Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatósága (http://www.europarl.europa.eu/…/directorate-general-for-log…), mivel szeretnék a Főigazgatóság által nyilvántartott tolmácsok névsorát jelnyelvi tolmácsokkal is bővíteni.
Ezért felkérték a JOSZ-t, hogy állítsa össze azon magyar jelnyelvi tolmácsok névsorát, akik konferenciatolmácsolásban jártasak, és alkalmanként vállalnák, hogy az EP rendezvényein tolmácsoljanak, ha magyar jelnyelvi tolmácsolásra van igény.
A névsorban szereplő jelnyelvi tolmácsokat elsősorban nem a Parlamentben dolgozó siket és nagyothalló képviselők munkájával kapcsolatos megbízásokkal keresnék meg a jövőben, hanem szükség esetén rendezvényekre, parlamenti látogatásra érkező csoportok programjához stb.
A jelenkezésnek nem feltétele az idegennyelv tudás, de előny ha valaki legalább a munkaszervezéshez szükséges, társalgási szinten tud angolul, esetleg a magyaron kívül munkanyelve még az Európai Unió más hivatalos nyelve is.
Kérjük, hogy akit érdekel a lehetőség, az alábbi linken elérhető kérdőívet töltse ki, 2018. április 6-ig!
https://www.surveymonkey.com/r/6PN977M
Amennyiben bármilyen kérdésetek adódna a névsorral vagy a kitöltéssel kapcsolatban, kérjük, hogy a josz.elnokseg@gmail.com e-mail címre küldjétek el, vagy a JOSZ facebook oldalán megjelent felhíváshoz kapcsolódóan hozzászólásban tegyétek fel: https://www.facebook.com/jelnyelvitolmacsok/