2013. február 26., kedd

Vezetőségi ülés

Jó hangulatban, sikeresen lezajlott a február 23-ai összevont vezetőségi ülés. Tagjaink pár napon belül, email-ben kapják meg a jegyzőkönyvet. Ezúton is szeretnénk megköszönni a bizottságoknak, hogy teljes létszámban eljöttek, és az ülés végéig konstruktívan kitartottak.

Közgyűlési meghívó


MEGHÍVÓ

Kedves JOSZ tagok! Ezúton szeretnénk benneteket és minden érdeklődőt meghívni
a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége 2013. évi rendes közgyűlésére.

Időpont: 2013. március 23. 10-16 óráig
Helyszín: Magyar Vállalkozószövetség (OKISZ) Inkubátorháza,
cím: 1146 Budapest Thököly út 58-60.

A) ÉVES KÖZGYŰLÉS FORMÁLIS RÉSZE 10:00-13:00

Napirendi pontok:

10:00-11:00      I. SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK
1) A JOSZ Alapszabályának módosítása
2) A JOSZ Számviteli politikájának elfogadása
3) A JOSZ Választási szabályzatának elfogadása
4) A JOSZ Iratkezelési szabályzatának elfogadása
5) Az elnökség, az Ellenőrző Bizottság (EB) és a Jogi és Etikai Bizottság (JEB) működési rendjének elfogadása

11:00-11:30      II. BESZÁMOLÓK
6) A JOSZ elnökség 2012. évi szakmai beszámolójának elfogadása
7) Az Ellenőrző Bizottság 2012. évi beszámolójának elfogadása
8) A Jogi és Etikai Bizottság 2012. évi beszámolójának elfogadása
9) A JOSZ 2012. évi közhasznúsági beszámolójának elfogadása

11:30-12:00 SZÜNET

12:00-12:30      III. VÁLASZTÁSOK
10) Az elnökség póttagjának megválasztása
11) A 2013–2017 választási ciklus választási bizottságának megválasztása

12:30-13:00      IV. 2013. ÉVI TERVEK
12) A JOSZ 2013. évi munkatervének és szakmai programtervének elfogadása
13) A JOSZ 2013. évi költségvetésének elfogadása
14) ügyviteli tisztségek vállalása (pénztáros, selejtezési felelős, iratkezelő)

13:00-13:30 EBÉD

B) KÖTETLEN FÓRUM 5 TÉMACSOPORTBAN 13:30-16:00

i.          Mit szeretnétek megtudni a jelnyelvi tolmácsokról? (Ötletek a JOSZ felméréséhez)
ii.         Milyen jellegű képzéseket, szakmai programokat látnátok szívesen? (Képzési feladatok, programötletek gyűjtése)
iii.         Legyen olyan is hogy...! (Ötletek nemzetközi témákra, tapasztalatcserére, rendhagyó programokra)
iv.         Milyen legyen a JOSZ honlapja? (Ötletek a JOSZ kommunikációjához és arculatához)
v.         Mit láttatok, hallottatok? Tapasztalatok a tolmácsregisztrációról, a tolmácsszolgálatokról és etikailag problémás helyzetekről (Feladatok az érdekképviselet számára)

A közgyűlés nyilvános, a közgyűlésre sok szeretettel várjuk tagjainkat és mindenkit, aki érdeklődik a JOSZ és a jelnyelvi tolmácsok munkája iránt!

Abban az esetben, ha a fenti időpontra kitűzött közgyűlés határozatképtelen, 15 perc felfüggesztés után, változatlan napirendi pontokkal folytatódik és a megjelentek számától függetlenül határozatképes, és egyszerű szavazattöbbséggel hozza majd meg döntéseit.

Budapest, 2013. február 23.                                                                    Ungár Nóra, elnök

2013. február 16., szombat

Közgyűlés időpontja: VÁLTOZÁS!

Korábban a JOSZ munkatervében  2013. március 30. volt a következő közgyűlés tervezett időpontja.

A dátumot sajnos módosítani kell, a következő okból: a Fővárosi Törvényszék hiánypótlást kért a JOSZ Alapszabályt módosító bejegyzési kérelméhez, melynek benyújtási határideje 2013. március 29. A hiánypótláshoz meg kell ismételni az Alapszabály módosításáról szóló szavazást, még a benyújtási határidő előtt.

A közgyűlés ezért egy héttel korábban, 

2013. március 23-a, szombaton lesz. 
 
A JOSZ tagjai részre egy hónappal korábban küldjük el a hivatalos meghívót a közgyűlés napirendjével és a megvitatandó dokumentumokkal.
 
 


Összevont vezetőségi ülés

A márciusi éves közgyűlésünket megelőzően - annak előkészítése céljából - hamarosan sor kerül a JOSZ vezetőségének összevont ülésére. Ennek résztvevői az elnökség, a Jogi és Etikai Bizottság, illetve az Ellenőrző Bizottság tagjai.

Az ülés nyilvános, tehát minden tagnak és érdeklődőnek lehetősége van megfigyelőként részt venni.

Időpont: 2013. február 23., szombat, 10.00-14.00 óráig


Helyszín: Magyar Vállalkozószövetség (OKISZ) Inkubátorháza, 1146 Budapest, Thököly út 58-60.


Napirendi pontok:


1. A Közgyűlés megvitatására előkészített szabályzatok jóváhagyása az elnökség, az EB és a JEB által

1.1 A JOSZ testületeinek működési szabályzatai
1.2 A JOSZ működésével kapcsolatos szabályzatok

 

2. A JOSZ 2012. évi szakmai beszámolójának jóváhagyása

3. A JOSZ 2012. évi közhasznúsági beszámolójának és mellékleteinek jóváhagyása

4. A JOSZ Alapszabály 3.§ B. 7. pontjának tisztázása

5. A 2013. március 23-ra tervezett közgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása

6. Javaslatok a JOSZ ügyvitelében közreműködő tagokra

7. Döntés az önkéntesek 2013. évi lejelentéséről

8. 2013. éves programterv jóváhagyása, illetve függőben lévő ötletek megvitatása:

a) általános elv a szakmai állásfoglalásokról
b) etikai fórum vagy program
c) közös fogalomkészlet – online workshop
d) a JOSZ küldetésnyilatkozata
e) esemény a jelnyelvi tolmácsszolgálatok fennállásának
10. évfordulójára
f) CODA projekt
g) MEDISIGN projekt
h) eszközök beszerzése (adathordozók és szoftverek)
i) honlap felépítés és ötletek
j) tájékoztató anyag a médiában dolgozó szakemberek számára
k) arculat
l) feliratozók bevonása a kommunikációs segítők szakmai körébe


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!