2013. október 19., szombat

A JOSZ kitűzött céljairól (a tolmácsfelmérés tükrében)


Korábbi felhívásunkra reagálva szinte minden tagunk, és sok, nem JOSZ-tag tolmács is nekiült, és kitöltötte a JOSZ kérdőíveit. Sok hasznos, előremutató információt kaptunk a válaszokból, ezek alapján igyekszünk felépíteni a cselekvési tervünket.


Ezúton is köszönjük minden válaszolónak az erre szánt időt, energiát! 

A felmérésben külön kérdésként szerepelt, hogy mely feladatokat tartjátok a legfontosabbnak, milyen területeken számítotok a JOSZ aktív jelenlétére. Ezek alapján összeállítottunk egy listát, az összes válasz figyelembevételével (beleértve az egyéni javaslatokat is).


A következőket tartják a válaszolók a JOSZ legfontosabb feladatainak (fontossági sorrendben):  

 1. Jelnyelvi tolmácsok képviselete a döntéshozók, jogszabályalkotók felé 
 2. Szakmai normák kialakítása, fenntartása
 3. Etikai normák kialakítása, fenntartása
 4. Munkavállalói érdekvédelem a jelnyelvi tolmácsszolgálatok és fenntartók felé
 5. Etikai konfliktusok kezelése
 6. Továbbképzés, oktatás szervezése
 7. Lehetőség biztosítása a szakmai eszmecserére
 8. Információáramoltatás a jelnyelvi tolmácsok között
 9. Szakmai képzés és vizsgáztatás felügyelete
 10. Jelnyelvi tolmácsok közötti kapcsolattartási lehetőség biztosítása
 11. Ügyfelek tájékoztatása a jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatban
 12. Jelnyelvi tolmácsok érdekvédelme, minden területen
 13. Nyilvánosság, médiában, színházban stb. történő tolmácsolásnál csak "profi", "minőségi" jeltolmácsok dolgozhassanak
 14. Országos szinten: a térítéses intézmények tájékoztatása a törvényi szabályozásokról, illetve azokkal történő kommunikáció a kötelezettségeik elmulasztásáról (pl.: ha a megrendelő nem fizet, vagy nem megfelelő óradíjat fizet)

Eszerint fogjuk elkészíteni a jövőben havi beszámolóinkat, ahol tételesen bemutatjuk, hogy az egyes területeken milyen eredményeket sikerült elérnünk az adott időszakban. Hamarosan érkezünk az első ilyen beszámolóval!

2013. október 12., szombat

A jelnyelvi tolmácsok kötelező továbbképzéseiről

A téma minden bizonnyal erősen foglalkoztat minden, már regisztrált tolmácsot. Mit lehet erről jelenleg tudni? Mit lépett a JOSZ, és mire lehet számítani a jövőben? Ezekre a kérdésekre szeretnénk válaszolni a következő, rövid összefoglalással.

(kép forrása: www.cvonline.hu)


Jogszabályi környezet


 • A 2009.évi (CXXV számú) jelnyelvi törvény kimondja, hogy csak a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében  nyilvántartott, jelnyelvi tolmács végzettséggel rendelkező személyek tolmácsolhatnak.
 • A 38/2011 (VI.29) NEFMI rendelet részleteiben rendelkezi többek között: a névjegyzéket 3 évente vizsgálja felül a nyilvántartást fenntartó Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH). A névjegyzékbe elsőként, 2012. áprilisában bekerült tolmácsok nyilvántartásának meghosszabbítása 2015. áprilisában lesz esedékes. A jelnyelvi tolmácsolási tevékenység folytatása – a nyilvántartásban maradás – feltételei, hogy a tolmács köteles:

- legalább 60 óra időtartamú továbbképzésen részt venni
- legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlatot végezni.
 • A továbbképzések megszervezéséről a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelő miniszter gondoskodik.


Mit lépett a JOSZ?


2013. májusában a kötelező továbbképzésekkel kapcsolatban javaslatot küldtünk a felelős minisztériumnak. Javaslatunkban röviden bemutattuk a jelnyelvi tolmácsok szakképesítésének menetét, a képzések szervezéséhez kapcsolódó körülményeket, és szakmai javaslatot tettünk a továbbképzések tartalmával, értékelésével, és a javasolt továbbképzési modulokkal kapcsolatban. A minisztérium képviselője a személyes egyeztetés során együttműködően fogadta a dokumentumot. A további intézkedésekkel kapcsolatban még nincs információnk.

Mit tartalmazott a javaslat?


A szervezéssel kapcsolatban:

 • a képzések helyszíne legyen mindenki számára megközelíthető: lehetőleg több, regionális helyszínen szervezzék
 • a képzések időpontja időben legyen meghirdetve, hogy tervezhető legyen az utazás, a munkahelyi távollét
 • minden képzést legalább kétszer kell meghirdetni, hogy a jelnyelvi tolmácsszolgálatok biztosíthassák a folyamatos ügyeletet
 • a képzések költségei vállalhatóak legyenek mind a főállású, mind a szabadúszó tolmácsok számára


A tartalommal kapcsolatban:

 • olyan, tolmácsképzős modulok, tantárgyak indítása, amelyek a korábbi tolmácsképzési programokban nem szerepeltek, ezzel biztosítva a lehetőséget azok elvégzésére
 • új modulok indítása a jelnyelvkutatás, tolmácsolástudomány, a siket kultúra témáiban,  a nemzetközi irányvonalak követése céljából
 • a tolmácsolással járó fizikai és mentális stressz kezelését célzó modulok, illetve külső tanfolyamok elfogadására lehetőség biztosítása (bizonyos százalékban)
 • háttérismereteket biztosító modulok, esetleg külső tanfolyamok beszámítási lehetősége (bizonyos százalékban), amelyek a szakmához, munkaszervezéshez kapcsolódnak


A kötelező 60 óra képzés elosztását illetően:

A JOSZ javaslata szerint a speciálisan jelnyelvi tolmácsok számára szervezett képzésen minimum 45 órában kell részt venni. Ebből 15 óra lehet jelnyelvi tolmácsok számára szervezett szakmai konferencia. A fennmaradó 15 órába beszámíthatók általános, külső tanfolyamokon, képzéseken töltött órák, de csak a megadott szempontoknak megfelelően.
Példák:
·   speciálisan jelnyelvi tolmácsok számára szervezett képzések: pl. siket kultúra, teamtolmácsolás, jelkincsfejlesztés, hangról jelre tolmácsolás, stb. - MINIMUM 45 óra

·  jelnyelvi tolmácsok számára szervezett szakmai konferencia: JOSZ, efsli, SINOSZ által szervezett konferenciák, szakmai fórumok - MAXIMUM 15 óra fogadható el

·  általános tanfolyamok, képzések: a tolmácsolás szakterületeihez, kapcsolódó tanfolyamok (pl. közigazgatás, jog, orvostudomány), a tolmácsoláshoz  kapcsolódó (pl. általános, tolmácsok számára szervezett módszertani program, nyelvészet, tolmácsolási és fordítási ismeretek), egészségmegőrzést támogató tanfolyam (pl. gyógymasszőr tanfolyam, jóga), életmódsegítő tanfolyam (időkezelési, önismereti, stresszkezelési, kommunikációs, konfliktuskezelési tréning), nyelvi tanfolyamok (angol, német), stb. - MAXIMUM 15 óra fogadható el.


A 60 órát tehát, ezek alapján, többféle módon is be lehet osztani, íme néhány példa:
Még egyszer kiemeljük: a fenti stratégia a JOSZ javaslata, tehát nem a végleges, hivatalos eljárásrend. Arról a felelős minisztérium határoz, tehát a leendő jogszabályban kiadott részletek lesznek majd irányadóak.

2013. október 7., hétfő

Nemzetközi konferenciák 2013-2014


Translating Europe - "Fordító Európa" konferencia

Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága szervezésében, 2013. október 24-25
INGYENES!

Tolmácsolási tanulmányok a tudományok határterületein - konferencia

Maribor (Szlovénia), 2013. október 25-26.
A konferencia honlapja: http://events.ff.uni-mb.si/crossroads2013/

IPCITI 2013 Edinburgh -  9. Nemzetközi Fordítási és Tolmácsolási Posztgraduális Konferencia

Heriot-Watt Egyetem, 2013. november 14-16.
A regisztráció a 2013-as IPCITI-re október 14-én zárul.
Honlap: http://www.ipciti.org.uk

Párbeszédben: a tolmácsközösség feltérképezése - konferencia

Berlin, 2013. november 15-16.
Weboldal: http://www.indialog-conference.com/index.php

Feliratozás és interkulturális kommunikáció, nyelvek Európában, és azon túl

Nemzetközi konferencia az "Universita per Stranieri di Siena" szervezésében (Olaszország), 2014. február 27.
Kapcsolat: congress_subtitling@unistrasi.it

A jogi szaktolmácsok és fordítók új feladatai a kibővített Európában - konferencia

Krakkó (Lengyelország), 2014. április 3-4 
Kérjük, rendszeresen látogassa az EULITA honlapját az eseménnyel kapcsolatos új információkért. 

Nemzetközi konferencia: Amatőr tolmácsolás és fordítás

Mainz Egyetem, Nemzetközi kommunikáció és -tanulmányok Tanszék, Germersheim, 
2014. május 29-31.
Regisztráció és részletek: http://www.fb06.unimainz.de/ikk/402.php

*kép: http://www.canadaconferencecalls.com/international_calls.html