2020. április 20., hétfő

Online tolmácstovábbképzés - Önismeret irodalommal

A JOSZ elindítja a Fővárosi Kormányhivatalnál már regisztrált "Szakmai önismeret irodalommal" című szakmai továbbképzését jelnyelvi tolmácsok számára online formában, a Zoom platformon. 

A képzés óraszáma:  30 óra
A képzés díja: 30 000 Ft
A csoport létszáma: 8-15 fő
A képzést vezetik: Ferenczy-Szabó Kalliopé irodalomterapeuta és Guessoum Krisztina irodalomterapeuta és jelnyelvi tolmács.


A foglalkozások időpontjai:
május 4., hétfő: 9-13:15, (egy félórás szünettel, 5 óra),
május 6., szerda: 14-17.30 (egy félórás szünettel, 4 óra)
május 8., péntek:  14-17.30 (egy félórás szünettel, 4 óra)
május 11., hétfő:  14-17.30 (egy félórás szünettel, 4 óra)
május 13., szerda:  14-17.30 (egy félórás szünettel, 4 óra)
május 15., péntek:  14-17.30 (egy félórás szünettel, 4 óra)
május 16., szombat: 9-13.15 (egy félórás szünettel, 5 óra)


A képzésre az ITT található kérdőív kitöltésével lehet jelentkezni 2020. április 29-ig. 
A képzés csak elegendő jelentkező esetén indul. 
A képzési díjat 2020. május 1-ig kell befizetni a JOSZ számlaszámára: (Magnet Bank) 16200223-10123810.

Lépj be a JOSZ-ba! Most úgy is jöhetsz, hogy ki sem teszed a lábad otthonról!

Kedves Tagok és Leendő Tagok! 

Eljött a tagdíjfizetés ideje. Kérjük minden jelenlegi tagunkat, és a belépni kívánókat, hogy az idei 6000 Ft-os tagdíjat 2020. május 10-ig fizessék be a JOSZ ÚJ számlaszámáraMagnet Bank: 16200223-10123810.


Mit ígérünk 2020-ra?


 • Továbbra is értékeljük a jelnyelvi tolmácsok regisztrált továbbképzésére jelentkező képzéseket szakmai szempontból.
 • Amíg tart a Covid-19 járvány indokolta korlátozás, azaz karanténhelyzet, folytatjuk digitális kávézóinkat, és digitális továbbképzést is szervezünk.
 • Felmérjük a jelenlegi helyzetet, és beszámolunk az illetékes hivataloknak.
 • Megtartjuk éves, szakmai programmal egybekötött közgyűlésünket - online vagy személyesen.
 • Mihelyt lehetőség lesz rá, szervezünk élő tolmácstalálkozót és -képzést.
 • Továbbra is tartjuk a kapcsolatot az európai jelnyelvi tolmácsok szervezetével (efsli) és a magyarországi beszélt nyelvi tolmácsok egyesületeivel (MFTE, Szoft), és igyekszünk tető alá hozni velük legalább egy közös programot.Miért érdemes JOSZ-tagnak lenni?


 • Az elvi támogatás mellett az adminisztratív és financiális támogatás is számít.
 • Ahogy korábban jeleztük, a JOSZ-tagok a JOSZ által indított képzésekből 10% kedvezményt kapnak.

Ki lehet tag?
 • A JOSZ tagja lehet minden jelnyelvitolmács-végzettséggel rendelkező kollégánk, emellett legalább középfokú jelnyelvi (KKT, B1, B2 vagy C1-es tanfolyami) végzettséggel rendelkező érdeklődő (így jelnyelvi tolmácshallgatók is).
 • Pártoló tag lehet bárki, aki céljainkkal egyetért, azaz például, akik feliratozó-tanfolyamot végeztek, jelnyelvi oktatók, tolmácsközpont-fenntartók, beszélt nyelvi tolmácsok, fordítók, jelnyelvi tolmácsközpontok, jelnyelvhasználók és -tanulók.
 • A céljainkról az Alapszabályban olvashattok.

Hogyan legyél tag?
 • Töltsd ki a Belépési nyilatkozatot és küldd el nekünk szkennelve e-mailben a josz.elnokseg@gmail.com címre és add fel postán, vagy hozd el a közgyűlésre.
 • Fizesd be az éves tagdíjat a fenti bankszámlaszámra.

Várunk!

2019. április 23., kedd

MEGHÍVÓ - JOSZ Közgyűlés 2019 - szakma és kávézás


Kedves Jelnyelvi Tolmácsok!

Ezúton szeretnénk meghívni a JOSZ 2019. évi közgyűlésére és szakmai kávézójára melyet 2019. május 26-án, vasárnap tartunk Budapesten a Hallatlan Alapítványban (1085 Budapest, Rigó u. 6-8.).
Az idei közgyűlésen szeretnénk határozattal megerősíteni a 2018-as közgyűlés eredményeit, illetve elfogadni a 2018-as beszámolót és megvitatni a 2019-es terveket.
A közgyűlést követő szakmai fórumon – a tavalyi programhoz hasonlóan – ismét szeretnénk lehetőséget teremteni a személyes találkozásra, a kötetlen beszélgetésre.
Hozzátok el dilemmáitokat, elképzeléseiteket, véleményeteket, kívánságaitokat, hogy a JOSZ programjait az igényeitekhez igazítsuk.

PROGRAM
9:30-10:00      Regisztráció a közgyűlésre és a szakmai programra
10:00-11:00    Közgyűlés
A JOSZ 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása, a 2019. évi tervek elfogadása
11:00-14:00    Szakma és kávézás két témát szeretnénk felajánlani, melyből a jelenlévők érdeklődésüknek megfelelően választhatnak:
1) A JOSZ 2018 őszén elküldte a tolmácsoktól és tolmácsközpont-vezetőktől összegyűjtött észrevételeinek jegyzékét és jogszabály-módosítási javaslatait az EMMI FOF részére, és személyesen is egyeztettünk Orsós Zsolttal és szakértőivel. Ennek tapasztalatairól szeretnénk beszámolni, a jelenlegi helyzetről a véleményeteket feltérképezni, illetve a további lépéseket egyeztetni veletek.
2) A regisztrált továbbképzések keretében várhatóan ősszel induló, 6 alkalomból álló, alkalmanként 6 órás etikai szakmai tanácskozást bevezető dilemma- és esetgyűjtés, közös gondolkodás.

A közgyűlés és a szakmai fórum nyilvános. Sok szeretettel várjuk tagjainkat, és mindenkit, aki érdeklődik a JOSZ és a jelnyelvi tolmácsok munkája iránt!
A közgyűlésen az Alapszabály értelmében csak a JOSZ teljes jogú tagjai élhetnek szavazati jogukkal. Az új belépők a regisztráció során a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagdíj befizetésével teljes jogú taggá válnak, tehát szavazhatnak és választhatók is.
Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképe. A megismételt közgyűlést, az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívjuk össze.

A programra várjuk a siket résztvevőket, ezért a közgyűlés munkanyelve a magyar jelnyelv. Igény esetén magyar nyelvi és jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk. Önkéntes tolmácsok jelentkezését várjuk.
A tagdíjakat 2019. május 15-ig lehet átutalással befizetni a JOSZ számlaszámára: CIB Bank: 10700536-47223103-55700009, illetve készpénzben a helyszínen.
A programra frissítőkkel és harapnivalóval várunk Benneteket, ezért a részvételi szándékotokat, kérjük, előre jelezzétek a josz.elnokseg@gmail.com címen vagy a Facebook-eseményen.

Kelt: Budapest, 2019. április 23.

2018. július 20., péntek

Rövid beszámoló a 2018. évi tisztújító közgyűlésről

2018. május 13-án a Hallatlan Alapítvány látta vendégül a JOSZ közgyűlését. Ezúton is köszönjük a hallatlan mértékű támogatást :)

A közgyűlés fő feladata volt a korábbi két év beszámolóinak elfogadása, az Alapszabály és a Választási szabályzat módosítása, valamit az új tisztségviselők megválasztása.

Az előző két év főbb történéseit már nyomon követhettétek a blogon.

Az Alapszabály módosítását két szempont indokolta: a civil szervezetek működését szabályozó törvények változása, ami formai változtatásokat követelt, a másik pedig a szervezet működésének egyszerűsítése. Az előző évek működésének tapasztalata az volt, hogy a szakmai munkát kizárólag az elnökség végezte, és a tagság legfeljebb résztvevőként vonódott be. Szeretnénk olyan működést kialakítani, ami formálisan sem korlátozza a tagokat abban, hogy ha van ötletük és motiváltak, akkor terveiket a JOSZ keretein belül megvalósíthassák. Mi is javasoljuk, hogy tematikus ad hoc munkacsoportok alakuljanak egy-egy aktuális szakmai kérdés megvitatására és a megoldások kidolgozására. Ezért az Alapszabályból töröltük az egyetlen állandó szakmai bizottságot és a felesleges tisztségeket, megfontolásokból változtattuk és a törvényileg előírt minimumra csökkentettük a működési kereteket (például lehetővé tettük az elektronikus szavazást a közgyűlésen megvitatott kérdésekben, csökkentettük a formális elnökségi ülések számát, töröltük a testületek póttagságait stb.).
Amikor az Alapszabályt elfogadja a bíróság, közzétesszük a blogon.

Tekintettel a résztvevők családias létszámára, aki vágyott erre, és/vagy rá tudtuk beszélni, mindenki kapott tisztséget a következő négyéves ciklusra:
Az elnökség tagjai változatlanok: Ungár Nóra elnök, valamint Guessoum Krisztina és Spinner Zoltánné elnökségi tagok.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Humicskó Ildikó elnök, Kocsmár Mária és Izsákiné Krizsán Tímea tagok.
A Választási Bizottság tagjai: Kompán Julianna és Rudolf Kata.
Gratulálunk és jó munkát kívánunk minden tisztségviselőnknek.

A közgyűlés jegyzőkönyvét a JOSZ tagjainak e-mailben küldjük el.

A szakmai programhoz a tagok javaslatait, illetve a megvalósításban részt vevő önkéntesek jelentkezését (pl. szakmai képzések kidolgozása és megvalósítása: szervezés, adminisztráció stb.) szeretettel várjuk.

2018. április 17., kedd

Szakmai továbbképzések jelnyelvi tolmácsoknak 2018-2020 - a kérdőív lezárult

Lezárult a jelnyelvi tolmácsok szakmai továbbképzési igényeiről indított kérdőívünk.
Összesen 49-en töltöttétek ki az online kérdőívet, vagy küldtétek el nekünk e-mailben az általatok választott képzéseket.
Ezúton is nagyon-nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan válaszoltatok!
A végleges rangsor tehát (a képzések címei és a kapott szavazatok száma):


Jelértés 30
Jelnyelvi idiómák 26
CTD-megelőzési technikák 22
Szakmai önismeret fejlesztése 22
Tolmácsolásetika 21
Stresszkezelés 21
Életvezetési és munkaszervezési készségek 20
Írótolmácsolás-technika 18
Szupervízió 18
Siketkultúra-alapfogalmak 14
Tolmácsolási munka megfigyelése 14
Tolmácsolás tolmácsláncban 12
Beszédtechnika 10
Jelnyelvészet 7

Ahogy ígértük, az első négy képzést igyekszünk még a hónapban regisztráltatni a Kormányhivatalnál.
A további képzéseket pedig a tagdíjbefizetések után befolyó összegekből fedezzük.


2018. április 4., szerda

Idén legyél te is JOSZ-tag!

Tavaly, 2017-ben a JOSZ léte forgott kockán, amikor hajszálon múlt, hogy össze tudunk-e szedni 10, tagdíjat fizető tagot.
Támogasd te is a JOSZ megmaradását és eredményesebb működését azzal, hogy belépsz, részt veszel a formális működéshez szükséges közgyűléseken és aktívan segíted a szervezők és a vezetők munkáját észrevételeiddel, javaslataiddal!


Miért jó ha tovább működik a JOSZ?
 • A jelnyelvi tolmácsokat képviselő szervezet léte lehetőséget ad arra, hogy közösen lépjünk fel a tolmácsok érdekében, és hivatalosan adjunk hangot véleményünknek.
 • Az egyesület képes szakmai közösséget kovácsolni a közös programokon keresztül.
 • A tolmácsok szakmai közössége számára igazán fontos, hogy segítse a jelnyelvi tolmácsok szakmai fejlődését, és támogassa őket egyéni problémáik megoldásában.

Mit ígérünk 2018-ra?

 • Ha kéritek, írunk még több állásfoglalást és szakmai véleményt a tolmácsok nevében. 
 • Annyi szakmai továbbképzés nyilvántartásba vételét kérjük a Kormányhivatalnál, amennyi eljárási díj összegyűlik tagdíjakból (darabja 15 000 Ft).
 • A nyilvántartásba vett továbbképzéseket legalább kétszer meghirdetjük az év során.
 • Továbbra is tartjuk a kapcsolatot az európai jelnyelvi tolmácsok szervezetével (efsli) és a magyarországi beszéltnyelvi tolmácsok egyesületeivel (MFTE, Szoft), és igyekszünk tető alá hozni velük legalább egy közös programot.


Ki lehet tag?
 • A JOSZ tagja lehet minden jelnyelvitolmács-végzettséggel rendelkező kollégánk, emellett legalább középfokú jelnyelvi (KKT, B1, B2 vagy C1-es tanfolyami) végzettséggel rendelkező érdeklődő (így jelnyelvi tolmácshallgatók is).
 • Pártoló tag lehet bárki, aki céljainkkal egyetért, azaz például, akik feliratozó-tanfolyamot végeztek, jelnyelvi oktatók, tolmácsközpont-fenntartók, beszélt nyelvi tolmácsok, fordítók, jelnyelvi tolmácsközpontok, jelnyelvhasználók és -tanulók.
 • A céljainkról az Alapszabályban olvashattok.

Hogyan legyél tag?
 • Töltsd ki a Belépési nyilatkozatot és küldd el nekünk szkennelve e-mailben a josz.elnokseg@gmail.com címre és add fel postán, vagy hozd el a közgyűlésre.
  Fizesd be a 6000 Ft tagdíjat 2018. május 10-ig a JOSZ számlaszámára: CIB Bank: 10700536-47223103-55700009, vagy készpénzben a közgyűlés helyszínén.

Várunk!

2018. április 3., kedd

MEGHíVÓ a 2018. évi közgyűlésre


Kedves Jelnyelvi Tolmácsok!

Ezúton szeretnénk meghívni a JOSZ 2018. évi választó közgyűlésére és szakmai kávézójára melyet 2018. május 13-án, vasárnap tartunk Budapesten a Hallatlan Alapítványban (1085 Budapest, Rigó u. 6-8.).

Az idei közgyűlésen szeretnénk a 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. rendelkezései szerint módosítani az egyesület alapszabályát, és a szabályozás adta lehetőségek szerint egyszerűsíteni a szervezet működését. Az Alapszabály módosításával kapcsolatos javaslatokról a közgyűlés előtt 15 nappal, 2018. április 28-ig küldünk tájékoztatót a tagoknak.

Az Alapszabály módosítása mellett a JOSZ tisztségviselőinek megválasztását sem halaszthatjuk tovább, ezért kérjük azokat a tagokat, akik szeretnék valamely tagot, vagy magukat jelöltetni elnöknek, az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság tagjának, küldjék el jelölésüket a Választási Bizottság tagjainak legkésőbb a közgyűlés előtt 2 nappal, 2018. május 11-ig a josz_vb@googlegroups.com e-mail címre!

Azoknak a tagoknak/új belépőknek, akik szeretnék magukat jelölni/jelöltetni valamely tisztségre, azoknak legkésőbb április 10-ig be kell fizetniük tagdíjukat és el kell küldeniük belépési nyilatkozatukat!

A közgyűlést követő szakmai fórumon – a tavalyi programhoz hasonlóan – ismét szeretnénk lehetőséget teremteni a személyes találkozásra, a kötetlen beszélgetésre.
Hozzátok el dilemmáitokat, elképzeléseiteket, véleményeteket, kívánságaitokat, hogy a JOSZ programjait az igényeitekhez igazítsuk.

PROGRAM
9:30-10:00       Regisztráció a közgyűlésre és a szakmai programra

10:00-12:00     Közgyűlés
 • A JOSZ 2016. és 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi tervek elfogadása
 • A JOSZ Alapszabályának módosítása
12:00-13:00     Ebédszünet

13:00-14:00     Közgyűlés 2. rész
 • A JOSZ tisztségviselőinek megválasztása
14:00-16:00     Szakmai fórum és kávézó 
 • Ötletgyűjtés a JOSZ szakmai tevékenységéhez, munkacsoportok alakítása, kötetlen beszélgetés és a résztvevők által hozott témák megvitatása
A közgyűlés és a szakmai fórum nyilvános. Sok szeretettel várjuk tagjainkat, és mindenkit, aki érdeklődik a JOSZ és a jelnyelvi tolmácsok munkája iránt!

A közgyűlésen az Alapszabály értelmében csak a JOSZ teljes jogú tagjai élhetnek szavazati jogukkal. Az új belépők a regisztráció során a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagdíj befizetésével teljes jogú taggá válnak, tehát szavazhatnak és választhatók is.

Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképe. A megismételt közgyűlést, az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívjuk össze. 

A programra várjuk a siket résztvevőket, ezért a közgyűlés munkanyelve a magyar jelnyelv. Igény esetén magyar nyelvi és jelnyelvi tolmácsolást biztosítunk. Önkéntes tolmácsok jelentkezését várjuk.

A tagdíjakat 2018. május 10-ig lehet átutalással befizetni a JOSZ számlaszámára: CIB Bank: 10700536-47223103-55700009, illetve készpénzben a helyszínen.  
A programon való részvételi szándékotokat kérjük előre jelezzétek a josz.elnokseg@gmail.com címen.


Erről a szakmai programról sajnos nem tudunk szakmai továbbképzési igazolást kiállítani.


Kelt: Budapest, 2018. április 3.

Üdvözlettel,
Ungár Nóra elnök